გელი ვეგეტაცია

82.00

NPK კომპლექსური სასუქი 27-27-27 

შეიცავს: B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

  • დაბალანსებული ფორმულა ძირითადი ელემენტების მაღალი შემცველობით
  • გამოიყენება ვეგეტაციის აქტიურ ფაზაში სტრესული გარემო პირობების შესარბილებლად
  • გამოიყენება  მაკრო და მიკრო ელემენტების დეფიციტის კორექციისთვის

პრეპარატული ფორმა: გელი

pH (1 გ/ლ 200C): 2,0-2,5

EC (mS/cm 1 გ/ლ 200C): 0,76

წყალში ხსნადობა ( 200C): 200 გ/ლ

სიმკვრივე: 1,7 კგ/ლ

საერთო აზოტი
აზოტის ნიტრატული ფორმა
აზოტის ამიდური ფორმა
წყალში ხსნადი ფოსფორის (V) ოქსიდი
წყალში ხსნადი კალიუმის ოქსიდი
N
N-NO3
N-N2
P2O5
K2O
27%
2.5%
24.5%
27%
27%
  • რეგისტრაცია
გთხოვთ შეიყვანეთ რეგისტრაციის დროს გამოყენებული ელ-ფოსტის მისამართი ქვემოთ მოცემულ ველში, ჩვენ გამოგიგზავნით ლინკს ახალი პაროლის შესაქმენლად.